Foto 2017 - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

Foto 2017

Archív > Foto
14.01.2017 - Malé Karpaty (Kis-Kárpátok) - Zochova chata
26.01.2017 - 29.01.2017
Školenie inštruktorov-1 pešej turistiky KST
v dňoch 26. 01. - 29. 01. 2017 ( štvrtok – nedeľa) vo Veľkom Mederi.
18.02.2017 - Vértes - Hrad Gesztes
Trasa A - 12 km /Várgestes – Nemecká priekopa - hrad Gesteš - Várgestes/
Trasa B -  4 km  /Várgestes - hrad Gestes/

Vértes - Várgesztes - Gesztesi vár
A - útvonal - 12 km /Várgesztes - Német árok - Gesztesi vár - Várgesztes/
B - útvonal -  4 km  /Várgesztes - Gesztesi vár - Várgesztes/
25.03.2017 - Sanyibácsiho spomienkový pochod - VII. ročník
Prezencia: 7.30 hod. - 8.45 hod.
Program: 09.00 - Zahájenie podujatia
Trasa: Gabčíkovo - lesopark - Kotliba kanál
Ňárad - Sap - Hrádza Dunaja 13 km
Odchod na trasu: 9.15 hod. (autobusom)

Cyklotúra: C - Veľký Meder - Číčov - Dunajská cyklocesta
Sap - Ňárad –Kotliba kanál - Gabčíkovo
Čiližská Radvaň - Kľúčovec
Veľký Meder 63 km
Odchod na trasu: 9.30 hod.


Sanyi bácsi emléktúra - VII. évfolyam Nagymegyer
Prezenció: 7.30 - 8.45 órakor.
Megnyitó: 09.00 órakor
Útvonal: Bős - erdő (zöld jelzés) - Kotliba kanális
Nyárad - Szap - dunai gát - 13 km

Kerékpártúra: C - Nagymegyer - Csicsó - Szap - Nyárad
Kotliba kanális - Bős - Csilizradvány
Kulcsod - Nagymegyer - 63 km
22.04.2017 - Veľký Meder - Aszód - Malý Dunaj a späť
Cyklotúra: C
Trasa: Veľký Meder - Aszód - Malý Dunaj a späť.
Dĺžka trasy: 40/24 km
Mapa.

Kerékpártúra : C
Útvonal: Nagymegyer - Aszód - Kis Duna és vissza.
Táv: 40/24 km.
Térkép.


29.04.2017 - Pochod pri Malom Dunaji - XXVI. ročník
Potônske Lúky
Trasa: Potônske Lúky a okolie
Dĺžka trasy: 12 km
Mapa.

Kis-Duna menti gyalogtúra - XXVI. évfolyam
Patonyrét és környéke
Útvonal:
Táv: 12 km
Térkép.
05.05. - 08.05.2017 Broumov - Adršpach

27.05.2017 - Visegrád - Spartakus
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A:  12,5 km
Dĺžka trasy/útvonal B:       4 km
10.06.2017 - Veľký Meder - Jahodná - Veľký Meder - Cyklotúra/Kerékpártúra
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A:  56 km


17.06.2017 - Mixnitz AT - Medvedia roklina ( Medveszurdok) AT
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal :  10,6 km


24.06.2017 - Počúvadlo - Sitno (Štiavnické vrchy)
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A:  15 km
Dĺžka trasy/útvonal B:    6 km



Informácie k letnému turistiskému zrazu 2017 - Duchonka.
 
Dňa 6. - 9. 7. 2017 sa na Duchonke (okres Topoľčany) uskutoční 2. medzinárodný, 64. Slovenský letný zraz turistov a 48. stretnutie TOM.
 
Link: Informácie - Letný zraz 2017 - Duchonka

15.07.2017 - Komárno - Iža - Patince - Marcelová - Komárno - Cyklotúra/Kerékpártúra
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A:  50 km



27.07. - 30.07.2017 - Vysoké Tatry - Prechod Priečnym sedlom
Magas Tátra - Vöröstorony hágó
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A:  18,4 km, náročnosť / nehézségi fok /A+++
Ďalšie možné trasy: individuálne - vlastný výber/individuális
 
28.07.2017 – Trasa P- Hrebienok - Zamkovského ch. - Téryho ch. - Priečne sedlo - Zbojnícka ch. - Hrebienok (18,4 km A+++)
 
28.07.2017 - Trasa V - Vodopády
 
28.07.2017 - Trasa Z – Zbojnícka chata (12,8 km B+)

29.07.2017 - Trasa S – Skalnaté pleso - Folvarská poľana - Kovalčíkova poľana - Zelené pleso - Veľká Svišťovka - Skalnaté pleso   (14,6 km A +++)

29.07.2017 - Trasa PP - Popradské pleso



 
 


05.08.2017 - Cyklotúra / Kerékpártúra
Trasa/útvonal: V. Meder - Čičov - Z.Olča - Okoč - V.Meder
Dĺžka trasy/útvonal C:  50 km



12.08.2017 - Miklukov a okolie (ČR) - Délmorvaország - Mikulov és környéke - vlak/vonat
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  14 km
Dĺžka trasy/útvonal B :    7 km


26.08.2017 - Okolo Holíc  (OT) - Gelle és környéke - járási túra
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  12 km



16.09.2017 - XXXVII. Žitnoostrovský pochod/ Csallóközi túra - Dunajská Streda
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  35 km
Dĺžka trasy/útvonal B :   16 km

Informácie v pozvánke/ információk a meghívóban
 

   


23.09.2017 - Malé Karpaty  - Kis-Kárpátok
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  13,6 km
Dĺžka trasy/útvonal B :    9,2 km

   


07.10.2017 - Vinohradmi Slovácka - Hodonín a okolie (ČR)  - Dél-Morvaország - Hodonín és környéke
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  13 km
 
Dĺžka trasy/útvonal B :   6 km
 
   


07.10.2017 - Podunajská túra TOM Baka  - Bakai Dunamenti túra (OT)
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján
Dĺžka trasy/útvonal A :  15 km
 

 
   


19.- 21.10.2017 - Julské Aply - Slovinsko - Stará Fužina /Júliai Alpok - Szlovénia/
Fotky - v sekcii Extra turistika - Julské Alpy 2017

28.10.2017 - Ulicami Veľkého Medera (TOM) - Nagymegyer utcáin (TOM)
Zraz bude o 15,00 v Klube TO Slimáci
Po trase 5 stanovíšť - na každom stanovišti budú pripravené otázky pre mladých turistov.
Trasa - od Klubu Slimákov cez park Mládeže až po Dub Mateja Corvína.
 

 
   


04.11.2017 - Tríbeč - Hrad Gýmeš - Gaštanica - Tríbecs - Gímesi vár - Gesztenyés
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján

Dĺžka trasy/útvonal A : 12 km

Dĺžka trasy/útvonal B :   7 km
Fotók: Németh István, Kovács Zoltán
   



16.12.2017  Výročná členská schôdza - Évzáró tagsági gyűlés
Big Man Pub - Veľký Meder/Nagymegyer - 18.00 hod./órakor

30.12.2017 - Dekan - Bodíky/ Dékány - Bodak
Trasa/útvonal: podľa pozvánky/ meghívó alapján

Dĺžka trasy/útvonal A : 12 km

Dĺžka trasy/útvonal B :   10 km

   


Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah