O značení všeobecne - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

O značení všeobecne

Turistika > Značenie turistických trás
Turistické značenie

Zmyslom značenia turistických chodníkov je umožniť našim turistom návštevu miest pozoruhodných z hľadiska prírodných krás a zaujímavostí. Oddiel Slimákov má vo svojej správe tri značené trasy , a to Modrú značku , vedúcu z Veľkého Medera ŽSR okolo kúpaliska, popri kanáloch do Kľučovca a ďalej ku CHKO Číčovske mŕtve rameno. Tu sa napojí na zelenú značku, ktorá vedie popri rieke Dunaj až do Gabčíkova k hydrocentrále, kde sa napojí na červenú značku vedúcu do Bratislavy, ktorú spravuje VIA Danubia Dunajská Streda. Treťou našou značkou je žltá, ktorá vedie od termálneho kúpaliska smerom k strelnici okolo Tisoty do Veľkého Medera ŽSR.
Tieto   značky sú momentálne vo výstavbe a pásovým značením sa môžme stretnúť už aj teraz.  Tu budeme informovať turistov o stave našich trás.
Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska - kniha

Autor: Arnošt Guldan

Zmyslom značenia turistických chodníkov je umožniť našim turistom návštevu miest pozoruhodných z hľadiska prírodných krás a zaujímavostí.
Turistické značenie

Turistické značky
 
     
PÁSOVÁ ZNAČKA
Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.ŠÍPKA
Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.VIACFAREBNÁ ZNAČKA
Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.


MIESTNA ZNAČKA
Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.


KONCOVÁ ZNAČKA
Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.


ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE
  Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!


ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU
  Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.


ZNAČKA K ZRÚCANINE
  Značka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.


ZNAČKA K INÉMU OBJEKTU
  Odbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.


ZNAČKY NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.


Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.
Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah