2023 - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

2023

Fotogaléria
14.01.2023  - Malé karpaty / Kis-Kárpátok

Útvonalak/Trasy
Podrobnosti v pozvánke/ részletek a meghívóban

Modra – Pod srnčím hrbom – Traja jazdci - Veľká Homoľa – Čermák - Zochova chata  - 15 km
Trasa A:

Zochova chata – Vápenka – Čermák – Zochova chata - 8,5 km
Trasa B:


Foto: Ollé A. a Šalgóová E.
18.02.2023  - Bodajk - Gaja szurdok

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti v pozvánke/ részletek a meghívóban

A:
Bodajk – Károlyi-kilátó – Malomkő – Sobri Jóska barlangja – Ádám-Éva-fa – Erdei-tó(Büfé)
Alba Régia Forrás – Bodajk                                                                        12 km
B:
Bodajk – Ádám-Éva-fa - Erdei-tó(Büfé) - Alba Régia Forrás – Bodajk                 8 km                                   
 
18.03.2023 Város tisztítása - čistenie mesta
Info na 18.03.2023 a 25.03.2023.
18.03.2023 - hlavne pre Mederčanov
- zber smetia. Aj Slimáci sa stretnú rano o 8:00 hod pri Pamätnom strome Mateja Korvína - Mátyás fa. Info aj na priloženom letáku.

25.03.2023 - Spomienkový pochod - informácie posielame.
Info:
Alexander Ollé      +421 903 659 052
Zlatica Krupicová  +421 905 542 493
 
25.03.2023  Sanyibácsi emléktúra / Šanibáčiho spomienkový pochod

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti v dostupnom linku/ részletek a csatolt linkben

Pešia túra/Gyalogtúra : P - Kľúčovec - Vrbina, sútok kanálov
Veľký Meder 14 km

Cyklotúra/Kerékpártúra: C - Veľký Meder - Okoč - Dropie (dropie.sazp.sk)
Veľký Meder 57 km

Fotók: /Ollé Alexander, Kovács Zoltán/
16.04.2023  Cyklotúra / Kerékpártúra Nagymegyer-Nagyléli sziget
Odchod/indulás 13,00
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

22.04.2023  Sopron /HU/
Turistické podujatie sa organizuje v okolí mesta Šoproň

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy v pozvánke.

Odchod z Veľkého Medera  :                 7.30
ZŠ. na nám. B. Bartóka
Príchod do Brennbergbánya :                9.40
Odchod do Veľkého Medera:                16.40
Príchod do Veľkého Medera:                18.40
           Program:
Trasa:    A - Brennbergbánya - Helénesacht (Rakúsko
                    trasa železnej opony - rozhľadňa Muck (Muk kilátó
                    Šoproň, hotel Lővér                   15 km    
                    https://sk.mapy.cz/s/bopotagulo
               B - Hotel Lővér - Lővér park dobrodružstiev – Dalos-kő
                     Hotel Lővér                                 8 km
                    https://sk.mapy.cz/s/fakanaduvu
                            Účastnícky  poplatok        
        členovia, dospelí :     15,00 €                         
           deti a študenti :       7,50 €                         
     nečlenovia, dospelí :     18,00 €                        
           deti a študenti :       9,00 €                         
Účastnícky poplatok je možné zaplatiť a prihlásiť sa na
mail : vmslimak@gmail.com do 20.04.2023.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v autobuse.
Info:
Ollé Alexander              +421 903 659 052
Krupicová Zlatica          +421 905 542 493
                   
Čú: ČSOB Banka SK48 7500 0000 0040 3005 1974

06.05.2023  Veľkomederský pochod Mateja Corvína / Nagymegyeri Corvin Mátyás király emléktúra
VI. évfolyam/ročník

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy

  V1:  Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov  - Kľúčovec
           Veľký Meder                     40  km
  V2:   Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov  - Kľúčovec
                                                    28 km
   V3:   Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov     
                                                    20 km
   V4:   Gabčíkovo - Ňárad
                                                    12 km
          https://mapy.hiking.sk/?hpid=Rz13F     
                                                   
  
   T:  Veľký Meder - Tisota - včelín  - Veľký Meder  10 km
   Odchod na trasy:
V1 - V4 autobusom o 6.50 h. z Veľkého Medera do Gabčíkova.
  Z Dunajskej Stredy linkovým autobusom o 7.15 hod.
  Prezencia na štarte v Gabčíkove.
T - pešo o 9.00 hod.6-12.05.2023 Slovenský Kras / Szlovák karszt

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti nižšie/ részletek

Info Slovenský kras
 


27.05.2023 Považská Bystrica a Považský hrad / Vágbeszterce és környéke

27.05.2023 je naplánovaná túra do okolia Považskej Bystrice a Považského hradu. V prípade dostatočného záujmu objednáme autobus. Záujem o toto podujatie, alebo účasť nám oznámte na mail, Messenger, sms , alebo telefonicky do 22.05.2023.
Plánovaný účastnícky poplatok: autobusom – člen:  22,-€, nečlen 25,-€
Podrobnosti nižšie/ részletek

Odchod z Veľkého Medera:            5.05 hod
Vlakom do Bratislava hl.st
Žel. Stanica Veľký Meder  odch.       5.05   
Okoč                 -„-          5.10               
Dunajská Streda              5.50             
Lehnice             -„-          6.05             
Kvetoslavov                    6.16             
Príchod Bratislava hl. st.                 6.53
            
Vlakom Ex 603 Tatran
Nové Zámky/( Komárno)                                                  5.08/(4.20)                                              
Ba hl. st.  odch:                                                                 7.27
Príchod  Považská Bystrica :                                              9.05
Autom - príchod do Považskej Bystrice žst do 9:10!

Trasa:  
                                          
  A: Považská Bystrica – Orlové, zámok – Lopatina – Studnička sklepité
      Považský hrad - Považské Podhradie – Považská Bystrica                       12,5 km
                       https://sk.mapy.cz/s/pepanavane
  B: Považská Bystrica – Orlové, zámok – Lopatina – Studnička sklepité
       Považský hrad - Považské Podhradie
       Považské Podhradie ( do Považskej Bystrice autobus)                            8,5 km
                        https://sk.mapy.cz/s/funazogopu                                                                                                           
  
C: Považské Podhradie - Považský hrad - Považské Podhradie                         2 km
      ( Považskej Bystrica -  Považské Podhradie a sp.  autobus)   
Ollé Sándor   +421903 659 052
Krupica Aranka +421905 542 493
Mail:
vmslimak@gmail.com
www.vmslimak.sk10.06.2023  Cyklotúra / Kerékpártúra Nagymegyer-Tallós
Odchod/indulás  09,00
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

17.06.2023  Smolenice  a okolie - v príprave / tervezés alatt
Informácie budú v pozvánke / infó a meghívóban

Info na Smolenice, Záruby a okolie dňa 17.6.2023
Navrhované trasy môžu byť zmenené!
A javasolt útvonalak változhatnak!
Malé Karpaty:

Trasa A:
Smolenice – Havrania skala – Záruby - Vlčiareň – Hlbočiansky vodopád – Jaskyňa Driny  Jahodník   13 km                                                                 
   
Trasa B: Náučný chodník – Smolenický kras
Smolenice – Molpír – Hlbočiansky vodopád – Jaskyňa Driny – Jahodník                                              6,5 km
                                                        

22.07.2023  Nagybodak - Bodíky - Zmena/változás  !!!!!!!!!!!
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban
22.07.2022 - zmena/ változás. Z dôvodu letnej umelej záplavy v ramenách Dunaja je zmena programu! Pešia túra je nahradená cykloturou! A Duna ágainak nyári mesterséges áradása miatt változás történt a programban. A túrát kerékpártúra váltja fel.
Štart - 22.07.2022 - 8:30 hod.
Trasa/ Útvonal
Veľký Meder - Bodíky - Šípová hať ( Šulianske jazero) 68,4 km.


Trasa A: 17 km - nekoná sa !!!!!!!
                                                             

Trasa B: 14 km - nekoná sa !!!!!!!
                                                        

31.07.2023 - 3.8.2023  Šumava - ČR

1.8.2023 – Bayerisch Eisenstein      P 13 km
Schwellhäusl – Debrník CZ/D – Železná Ruda

2.8.2023 – Železné Ruda  Čertovo jezero – Špičák – Železná Ruda    P 14 km

05.08.2023  Nagybodak - Bodíky
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

Zraz: Bodíky pred TIM Bodíky o       9.45hod   
Doprava  - bicyklom, autom         
Z Bodíkov                              cca 10.00 hod
Prechod cez prehrádzky na vlastnú zodpovednosť!
Možno využiť obchádzkovú trasu - B

Trasa A: 17 km - Bodíky - Žabie jazero - Trstenské ramená
    Ostrov orliaka morského - Bodíky
                                                             

Trasa B: 14 km - Bodíky - Trstenske rameno - Bačianske ramená
    Bodíky
                                                        

19.08.2023  Cyklotúra / Kerékpártúra Nagymegyer - Komárom - Gönyü - Győr
Odchod/indulás 8,20 hod
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

9.09.2023  Malé Karpaty
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

30.09.2023  Sukoró  - Pákozd (HU)

Odchod /indulás
Veľký Meder/Nagymegyer - nám. B. Bartóka 7:30
Veľký Meder/Nagymegyer - stanica/ vasútállomás 7:40
Komárno, hotel Európa - 8:05
Pákozd - 9:45
Pákozd

Odchod/indulás 16:30
Veľký Meder/Nagymegyer 18:15
Účastnícky poplatok/részvételi díj
Člen/tag 15€
Nečlen/nem tag 17€
A:
Sukoró – Ingókő - Pákozd 12 km
https://sk.mapy.cz/s/necelukune

B:
Pákozd – Ingókő – Pákozd 8 km
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

07.10.2023  Baka - XXXVII. ročník - Podunajská pešia túra/Duna menti gyalogtúra

Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

09-12.10.2023  Vysoké Tatry - Rysy
9.10.2023 Vysoké Tatry - Rysy 2023
10.10.2023 - Výstup na Rysy  Popradské Pleso, zast. - Chata pod Rysmi  Rysy - Štrbské Pleso, Tež. P 21 km
11.10.2023 - Kežmarské Žľaby  chata Plesnivec – Tatranská Kotlina P 13 km
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

04.11.2023  Tihany/ HU
4.11.2023 je naplánovaná túra do Maďarska a to do okolia mesta Tihany pri jazere Balaton. V prípade dostatočného    záujmu objednáme autobus. Záujem o toto podujatie, alebo účasť nám oznámte na mail, Messenger, sms , alebo telefonicky do 27.10.2023.
Plánovaný účastnícky poplatok – člen:  14 - 16,-€ podľa účasti, nečlen 18,-€.
Alexander Ollé    0903 659 052
Zlatica Krupicová 0905 542 493
2023. november 04-én gyalogtúrát tervezünk Tihany, és a Balaton környékére. Megfelelő érdeklődés      esetén buszt rendelünk. Kérjük, jelezze nekünk, ha érdekli az esemény e-mailben, messengeren, sms-ben vagy telefonon október 27-ig.
Tervezett részvételi díj – tag:  14 - 16,€, nem tag:  18,-€
Mail:
Ollé Sándor          +421903 659 052
Krupica Aranka    +421905 542 493
vmslimak@gmail.com
www.vmslimak.sk
Navrhované trasy môžu byť zmenené!
A javasolt útvonalak változhatnak!
4.11.2023
Tihany (MR)
A:  Tihany, rév bejárati út – Szarkádi-kilátás - Őrtorony kilátó – Tihany :      12 km
B:  Tihany, rév bejárati út – Levandula ház – Tihany.                                         8 km
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

02.12.2023  Évzáró 2023 / Výročná členská schôdza
Kilométerekből idén sem volt hiány. Évet értékelt a nagymegyeri CSIGÁK turista klub.
Fotók: ( Michnya Judit, Kovács Zoltán)

29.12.2023  Posledný tohoročný predsilvestrovský pochod
Podrobné informácie v pozvánke / infó a meghívóban

1. Bodzianský okruh
    Bodza, žel. zast. - Holiare - Kéčská pustatina
    včelín - Veľký Meder, žst    -   14 km
    Doprava: vlak Veľký Meder 9:38 hod. auto
2. Veľkomederský okruh
   Veľký Meder, žst - Tisota - včelín - Veľký Meder, zst  -  11 km
    Odporúčaný odchod medzi 10:00 až 11:00 hod.
   Kontrolný bod:
   Pri Včelíne. Strava na trase z vlastných zásob, možnosť opekania
   slaniny a špekačkov.

Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah